Bli en av oss

Vill ditt företag bli en del av Göteborgs Hundkoncern? Vi erbjuder en stor och unik samarbetsplattform med erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensam marknadsföring.

Göteborgs Hundkoncerns kriterier för medlemskap:

·      Din verksamhet verkar i Göteborg med omnejd och/eller har Göteborg med omnejd som upptagningsområde genom distanstjänster. Vi har valt att ta emot företag på en cirka 10 mils radie från Göteborg, och företagen kommer sorteras på hemsidan efter avstånd.

·      Både du som driver företaget och dina anställda/konsulter ska hålla sig uppdaterade kring modern forskning på hund och hundträning.

·      Ditt företag ska ha ett etiskt hundtänk med en belöningsbaserad relation till hundarna.

·      Ditt företag ska ha god känsla för service och kvalitet ut mot kund.

·      Ditt företag är aktivt och intresserat av att finna olika former av samarbetsmöjligheter så väl som vill hålla sig i framkant när det gäller att följa ny kunskap kring hundar och hundträning.

Göteborgs Hundkoncern erbjuder:  

·      En unik möjlighet för nära samarbeten med andra hundrelaterade verksamheter av stor bredd.

·      Gemensam marknadsföring där Göteborgs Hundkoncern marknadsförs ut mot kund, för att kunderna enkelt ska kunna hitta den sorts verksamhet de söker.

·      Stora möjligheter till kunskapsutbyte de olika företagen emellan

·      Nätverkande och utökat kontaktnät för både små och stora hundföretag.

·      Företräde och rabatterade priser till kunskapskvällar/föreläsningar som arrangeras av och för Göteborgs Hundkoncerns medlemsföretag.

Individuell prövning görs för att säkerställa att företagen följer Göteborgs Hundkoncerns policy och skriftligt avtal tecknas.  

Kontakta oss via mail på info@goteborgshundkoncern.se för mer information.