Göteborgs Hundkoncern ser dagens ljus!

Det är med stolthet och glädje vi slår upp ”portarna” för Göteborgs Hundkoncern, ett unikt samarbete mellan flera Göteborgsbaserade hundföretag. Göteborgs Hundkoncern tror på samarbeten och ämnar samla fler hundföretag under sitt tak för att på så sätt kunna nå ut till allt fler kunder, både med gemensamma marknadsföringskampanjer men också genom att medlemsföretagen erbjuder varandra och varandras kunder olika former av rabatter som samarbetsförmåner. Vi ser också stora möjligheter för företagen att bidra till varandras kompetenshöjning, vilket i sin tur ger ringar på vattnet till Göteborgs alla hundar. För att vara en del av Göteborgs Hundkoncern behöver företagen uppfylla vissa kriterier vad gäller sin syn på och hanteringen av hundar, som framför allt ska vara belöningsbaserad och trevlig för hunden.

 

Läs gärna mer här på vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av våra nyheter och vad som sker i våra medlemsföretags verksamheter.