Välkommen till oss-Kungliga Hundars förlag!

Kungliga Hundars Förlag är det lilla förlaget med de stora hundböckerna. De önskar finnas som ett komplement till befintliga hundförlag och har som mål att ge ut innehållsrika och fina böcker för dig som älskar hundar.
www.kungligahundarsforlag.se