Om Göteborgs Hundkoncern


Göteborgs Hundkoncern är en paraplyorganisation som ämnar samla framtidens hundföretag under ett och samma tak, för att du som kund enkelt ska kunna hitta rätt företag för dig och din hund. Företagen finns belagda i Göteborgstrakten eller tillhandahåller distansutbildningar och täcker på den vägen upp Göteborgs upptagningsområde.

 

De företag som samlas under Göteborgs Hundkoncern delar samma syn på hunden som vår bästa vän. Samtliga ägare och anställda inom företagen håller sig uppdaterade kring forskning och rön om hundträning och arbetar med en belöningsbaserad hundhållning, vare sig det gäller hundträning, behandlingar eller rastningstjänster.