Kriterier

De företag som ingår i Göteborgs Hundkoncern behöver uppfylla vissa kriterier.

Företaget ska vara verksamt i Göteborg med omnejd, alternativt täcka Göteborg med tjänster på distans så som exempelvis onlinekurser

Både de som driver företagen och arbetar i företagen ska hålla sig uppdaterade kring modern forskning på hund och hundträning

Företagen ska ha ett etiskt hundtänk med en belöningsbaserad relation till hundarna

Företagen ska ha god känsla för service och kvalitet mot dig som kund